Giant Chess www.giantchess.com

Hra Dáma

Dáma se hraje taktéž jako šachy na černo – bíle šachovnici. Jen se hraje s žetony místo figurek a je rozdíl je i v postavení oproti šachům. Žetony obou hráčů jsou placaté, jedny světlé a druhé tmavé. Všechny žetony se musí pohybovat jen úhlopříčně a to po barvě, na kterou byli na začátku hry postaveny. (Dáma má ve světě několik růžných verzí pravidel hry, níže je jeden z nich uvedený).

Všeobecná pravidla dámy

Setup

Dáma je stolní hra, která se hraje střídavě dvěma hráči. U obou hráčů se vždy žetony pokládají na stejnou barvu hracích polí.

Většinou jsou to tmavé hrací pole, kde pak zůstávají po celou dobu. Šachovnice se skládá obdobně jako u šachů z 8 sloupců a 8 linii. Dohromady má tedy šachovnice 64 hracích polí. Z toho 32 bílých a 32 černých barvy. Každý hráč má na začátku hry založených svých 12 žetonů. Startovní pozice je nastavená ve třech řadách a tak aby měl hráč se světlými žetony vždy v pravém rohu tmavé hrací pole.

 

 

Žeton

Každý žeton, který ještě není korunován na dámu, se smí pohybovat úhlopříčně jen po jednou hracím poli. Každý žeton nebo dáma se mohou přesouvat do prázdných míst nebo musí přeskakovat nabídnuté spoluhráčovi žetony. Je to, ale jen v případě, že je za každým z žetonů jedno volné místo, pak se hráč může zmocnit soupeřových žetonů. Skákat se může  jen úhlopříčně a ob jedno nebo více polí. V případě dámy je to obdobně. Nic méně dáma má výhodu v tom, že může skákat i do větší vzdálenosti. Je třeba jen kontrolovat co skáče a co to soupeři umožní.

King MovementDáma se může pohybovat po šachovnici také jen úhlopříčně, ale na rozdíl od žetonů, které mohou jen v před, může dáma i zpět.

Hráč se tak může vícenásobně rychleji pohybovat po šachovnici než-li z žetony. Každý z hráčů při svém tahu, může hrát pokaždé jen s jedním žetonem nebo dámou.

Cílem každého z hráčů je, zabránit soupeři v případnému jednom nebo vícenásobném skoku svých žetonů. Má-li hráč možnost skoku spoluhráčova žetonu, tak je vždy musí skákat. Pokud tak neučiní, automaticky přichází o svůj žeton, kterým měl skákat.

Podobně je to i u vícenásobných skoků, akorát zde musí skákat tolik žetonů, kolik mu to daná situace umožňuje. Tímto rychlým tahem, může jeden nebo druhý hráč získat větší množství spoluhráčových žetonů a nebo výhodnou pozici pro nasazení dámy. Všechny žetony a dámy se mohou (na základě dodržování pravidel hry) navzájem skákat.

Dáma

 

Become a King

Když se žeton dostane na soupeřovu úplně poslední linii stává se z něj automaticky dáma.

Žeton, který se stane dámou, musí počkat, až bude na tahu. Dáma se může pohybovat úhlopříčně jak v před tak i vzad. Tento pohyb je často nazván „zvláštním krokem dámy“.

 

 

Konec hry

Hra dáma končí ve chvíli, kdy soupeř nemá ani jeden žeton nebo již nemá možnost jiného dalšího tahu. Hra končí také v případě dohody, a prohlášení obou hráčů za hru ukončenou.

Copyright © 2007 All Right Reserved GiantChess.com | Members of Indonesia-Furniture.com | Design by IndonesiaCommerce.com